107K fans
171 followers
4.2K followers

Travelego.eu Sigurnost

Putnička agencija Travelego d.o.o. uz aranžmane preporuča uplatu dodatnih osiguranja:

 Putno zadravstveno osiguranje - za putovanja u inozemstvu i tuzemstvu
 Osiguranje od otkaza putovanja

Putno zdravstveno osiguranje za putovanja u inozemstvo
Policu putnog zdravstvenog osiguranja za sve svoje putnike koji ga odaberu, Travelego.eu radi kod osiguravajuće kuće Generali sa kojom ima Ugovoreno zastupanje za police putnih osiguranja.
Iznos Putnog zdravstvenog osiguranja naveden je prilikom narudžbe u košarici te se može razlikovati od aranžmana do aranžmana, a uključuje iznos osiguranja i naknadu za izradu police osiguranja.
Putno zdravstveno osiguranje uključuje

 Putno zdravstveno osiguranje - 10.000,00€
 Jednokratna naknada za boravak u bolnici duže od 72h - 500,00€
 Smrt uslijed nesretnog slučaja - 5.000,00€
 Trajni progrsivni invaliditet - 10.000,00€

Europ Assistance Dežurni telefon u slučaju nezgode: 00361 458 44 36 / info telefon 00385 1 4600 400

Putno zdravstveno osiguranje za putovanja u tuzemstvu
Policu putnog zdravstvenog osiguranja za sve svoje putnike koji ga odaberu, Travelego.eu radi kod osiguravajuće kuće Generali sa kojom ima Ugovoreno zastupanje za police putnih osiguranja.
Iznos Putnog zdravstvenog osiguranja naveden je prilikom narudžbe u košarici te se može razlikovati od aranžmana do aranžmana, a uključuje iznos osiguranja i naknadu za izradu police osiguranja.
Putno zdravstveno osiguranje uključuje

 Smrt uslijed nesretnog slučaja - 5.000,00€
 Trajni progrsivni invaliditet - 10.000,00€

Europ Assistance Dežurni telefon u slučaju nezgode: 00361 458 44 36 / info telefon 00385 1 4600 400

Osiguranje od otkaza putovanja

 Uvjeti Osiguravatelja mogu se naći na slijedećoj poveznici: Generali Uvjeti paketa putnog osiguranja

Policu putnog zdravstvenog osiguranja za sve svoje putnike koji ga odaberu, Travelego.eu radi kod osiguravajuće kuće Generali sa kojom ima Ugovoreno zastupanje za police putnih osiguranja.
Prilikom kupnje aranžmana, u košarici, kupci mogu odabrati žele li ili ne žele sklopiti policu Osiguranja od otkaza putovanja za kupljeni aranžman. Osiguranje od otkaza moguće je odabrati isključivo prilikom kupnje aranžmana. Naknadno naručivanje Osiguranja od otkazivanja za već naručeni aranžman nije moguće.

Generali uvjeti otkazivanja aranžmana (članak 55.):

U slučaju otkazivanja putovanja od strane kupca prije započetog putovanja, Osiguratelj isplaćuje 90% iznosa cijene aranžmana. U iznos povrata nije uključen iznos Putnog zdravstvenog osiguranja, iznos Osiguranja od otkazivanja te eventualni dodatni troškovi (poštanske usluge i sl., a koje su dodatno naplaćene na iznos aranžmana).

U slučaju otkazivanja putovanja za vrijeme putovanja, Osiguratelj isplaćuje razmjerni dio uplaćene cijene putovanja koja odgovara neiskorištenom trajanju putovanja u odnosu na ukupno trajanje putovanja, a maksimalno do 50% iznosa cijene aranžmana. U iznos povrata nije uključen iznos Putnog zdravstvenog osiguranja, iznos Osiguranja od otkazivanja te eventualni dodatni troškovi (poštanske usluge i sl., a koje su dodatno naplaćene na iznos aranžmana).

Osiguratelj će naknaditi troškove otkaza odnosno prekida već započetog putovanja ako je do njega došlo zbog nekog od sljedećih događaja kojim je bio pogođen sam osiguranik ili neka rizična osoba.

Za osiguranika:

 smrt, iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb, nesretni događaj s teškom tjelesnom ozljedom, poremečaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivim propisima zemlje u koju putuje, štete na imovini uzrokovane požarom ili elementarnom nepogodom proglašenom od nadležnih tijela

Za rizičnu osobu smatra se:

 životni partner osiguranika (bračni i izvanbračni)
 djeca i usvojenici
 unuci
 roditelji ili usvojitelji osiguranika ili osiguranikovog životnog partnera
 braća i sestre osiguranika ili osiguranikovog životnog partnera
 osobe preuzete na skrb od strane osiguranika ili osiguranikovog životnog partnera
 djedovi i bake osiguranika ili osiguranikovog životnog partnera samo u slučaju nastupa događaja iz Općih uvjeta Osiguravatelja, Članka 55., Stavka 3., Točke 1. (smrt)

Iznos Putnog zdravstvenog osiguranja naveden je prilikom narudžbe u košarici te se može razlikovati od aranžmana do aranžmana, a uključuje iznos osiguranja i naknadu za izradu police osiguranja.

Prijava osiguranog slučaja u slučaju otkazivanja putovanja
Osiguranik je obvezan u roku od 3 (tri) radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz odnosno prekid putovanja navedenih u Članku 55. Općih uvjeta Osiguravatelja, otkazati putovanje kod organizacije s kojom je zaključio ugovor o putovanju ili kod pružatelja usluga smještaja ili prijevoza.
Ako je osiguranik iz bilo kojeg od razloga navedenih u članku 55. Općih uvjeta Osiguravatelja morao otkazati ugovoreno ili započeto putovanje, dužan je o tomu izvijestiti osiguratelja u pisanu obliku i to najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana nastanka razloga za otkaz.

Osiguranik je dužan, najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je putovanje prema planu trebalo započeti, odnosno od kada je već započeto putovanje prekinuto, podnijeti osiguratelju odštetni zahtjev zajedno sa sljedećim dokumentima:

 dokaz o uplati (bankovni izvadak, priznanica, slip, itd.) i ugovor ili potvrdu o putovanju kojima potvrđuje da je putovanje uplaćeno
 pisanu potvrdu putničko-turističke tvrtke, pružatelja usluga smještaja ili prijevoza o otkazivanju putovanja, pri tome datum otkaza putovanja mora biti jasno i izričito naveden, a u slučaju prekida već započetog putovanja mora biti naveden datum i mjesto prekida putovanja
 potvrdu putničko-turističke tvrtke, pružatelja usluge smještaja ili prijevoza o iznosu koji je uplaćen i ustegnut od osiguranika zbog otkaza, odnosno prekida putovanja
 ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog bolesti, tjelesne ozljede, trudnoće ili nepodnošenja cjepiva, osiguranik mora dostaviti osiguratelju cjelovitu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na bolest, ozljedu, trudnoću, cjepljenje, a koja je povezana s osiguranikovom nemogućnosti korištenja putovanja (obavezno mora sadržavati i liječničku potvrdu na kojoj je izričito navedeno da osigurana nije u mogućnosti koristiti ugovoreni aranžman), te izvješće o bolovanju ili potvrdu poslodavca o korištenju godišnjeg odmora u tom periodu, ukoliko je osiguranik zaposlen
 ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog smrtnog slučaja, osiguranik ili korisnik osiguranja mora dostaviti osiguratelju smrtovnicu / izvod iz matične knjige umrlih.

Europ Assistance Dežurni telefon u slučaju nezgode: 00361 458 44 36 / info telefon 00385 1 4600 400

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn