107K fans
171 followers
4.2K followers
Få ut mest av dina insatser på ett casinon med bäst RTP. Spela smartare på casino med bäst utdelning.

Opći uvjeti

Informacije Ugovaratelju

UVODNE NAPOMENE

Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje putničkih paket aranžmana iz ponude putničke agencije Travelego d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavni su dio programa putničkih paket aranžmana, a time i Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Travelego d.o.o., Zagrebačka 30, 42000 Varaždin, OIB 21305989895, ID kod: UPA 938./2021, upisanoj u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod br.: Tt-21/1155-2, MB 070182848 (u daljnjem tekstu: Travelego.eu) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu: Kupac). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Travelego.eu i Kupca ukoliko u Ugovoru nije navedeno drugačije. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovim Općim uvjetima odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

1. PREDUGOVORNE INFORMACIJE - ponuda aranžmana na internet stranici, brošuri, letku, katalogu i slično

Travelego.eu posvećuju veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Travelego.eu nastojati ispraviti u što kraćem roku. Travelego.eu ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

Napominjemo da je sustav narudžbi automatiziran i da nije moguća promjena već uplaćene narudžbe za neki drugi aranžman ili uslugu! 

2. PRIJAVE I REZERVACIJE

Kupac svoje narudžbe aranžmana iz ponude Travelego.eu može izvršiti putem internet stranice ww.travelego.eu, no da bi se Kupcu omogućila kupnja aranžmana potrebno je da se Kupac registrira sa svojim osobnim podacima koji će se koristiti isključivo za realizaciju aranžmana koje je Kupac rezervirao.
Kupac može rezervaciju aranžmana izvršiti i u poslovnici Travelego.eu ili na prodajnim mjestima.

 Ulaznica za koncert ili sportski događaj u aranžmanu može se kupiti isključivo u sklopu aranžmana ukoliko nije drugačije navedeno u aranžmanu
 Jednom kupljena ulaznica u aranžmanu ne može se više mijenjati, vratiti ni refundirati
 Ulaznice za koncerte i sportske događaje Travelego.eu dobavlja od ovlaštenog Promotora ili Organizatora događaja
 Ulaznice koje su uključene u aranžmanu NE ŠALJU se poštom već će ih putnik dobiti na polasku ili po dolasku do mjesta održavanja događaja

3. NAČIN PLAĆANJA

Rezervacijom putem interneta, plaćanje se odabire na posljednjem koraku narudžbe aranžmana te je moguće odabrati plaćanje virman/opća uplatnica ili kreditne/debitne kartice.

 Plaćanje virmanom/općom uplatnicom - nakon završetka narudžbe Kupcu na email stiže rezervacija sa svim detaljima za plaćanje. Broj dana koji je potreban za izvršenje uplate naveden je u narudžbi, a ukoliko ne zaprimimo uplatu u navedenom roku narudžba će biti otkazana. Travelego.eu nije odgovoran ukoliko Kupac uplatu izvrši nakon važenja narudžbe, a u međuvremenu su rasprodani aranžmani koje je Kupac naručio. U tom slučaju Travelego.eu vraća cijeli uplaćen iznos ili može Kupcu ponuditi drugi aranžman (ukoliko je dostupno isto putovanje s drugom ulaznicom ili neko drugo putovanje).
 Ukoliko se plaćanje na žiro-račun vrši iz inozemstva (izvan Hrvatske) Kupac je obavezan platiti provizijske trokove banke za inozemno plaćanje (o iznosu provizije banke kontaktirati banku u kojoj vršite plaćanje)!
 Plaćanje kreditnim/debitnim karticama - nakon potvrđene rezervacije Kupac se preusmjerava na stranicu za online plaćanje tvrtke CorvusPay te na toj stranici upisuje tražene podatke s kartice te potvrđuje plaćanje.

Rezervacija se smatra potvrđenom kada se zaprimi cijelokupna ili djelomična uplata (u slučaju obročnog plaćanja) od strane Kupca.
U slučaju da Kupac izvrši uplatu nakon isteka važenja narudžbe, a u međuvremenu je došlo do povećanja cijene aranžmana, Travelego.eu će o tome obavijestiti Kupca te će mu biti ponuđena mogućnost doplate ili povrata cijele uplate.

Plaćanje aranžmana u poslovnici moguće je gotovinom ili kreditnim/debitnim karticama na rate. Broj rata ovisi o kartici kojom kupac izvršava plaćanje.

Plaćanje aranžmana na prodajnom mjestu uvjetovano je komercijalnim uvjetima prodajnog mjesta te će Kupac sve informacije o načinima plaćanja dobiti na prodajnom mjestu.  

Nakon jednom zaprimljene uplate plaćanjem putem virmana/opće uplatnice ili potvrde plaćanja putem kreditne/debitne kartice, gotovinom ili karticom u poslovnici ili kupnje na prodajnom mjestu Kupac u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.
Za otkaz narudžbe koja je plaćena putem kartice radi pogrešne kupnje (zamjena za drugu uslugu) Travelego.eu zadržava 10% od ukupnog iznosa kupnje, radi nadoknade naknade kartičarske kuće!
Za otkaz narudžbe koja je plaćena putem internet bankarstva/banke/fine/pošte radi pogrešne kupnje (zamjena za drugu uslugu) Travelego.eu zadržava 5% od ukupnog iznosa kupnje!

4. DOKUMENTACIJA (Ugovor o putovanju, Voucheri)

Nakon zaprimljene uplate virmanom/općom uplatnicom ili potvrde plaćanja kreditnom/debitnom karticom Kupcu se na email šalje potvrda narudžbe sa Vouchreima koji su Kupci obavezni odnijeti na polazak (isprintano ili pokazati na mobilnom uređaju).
Ugovor o putovanju Kupcu se ne šalje na email već ga Kupac može preuzeti u .pdf formatu u svom korisničkom profilu pod narudžbom za pojedini kupljeni aranžman.

5. CIJENA ARANŽMANA

Kod aranžmana sa promjenom cijena na određeni datum, Kupcu se obračunava cijena koja je navedena na dan zaprimljene narudžbe ukoliko ona nije poništena radi isteka roka valjanosti.
Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene u programu pod 'Cijena aranžmana uključuje' te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje usluge koje su kao takve navedene na programu pod 'Cijena aranžmana ne uključuje' ili 'Doplata' s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti evidentirane u Ugovoru o putovanju. Travelego će o cijeni kao i o eventualnim promjenama naplate naknada pravovremeno obavijestiti Kupca.
Objavljene cijene rezultat su Ugovora Travelego.eu s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama na odredištu.

6. ULAZNICE ZA KONCERT I SPORTSKE DOGAĐAJE UKLJUČENE U ARANŽMANE

Kod prodaje ulaznica za koncerte ili sportske događaje Travelego.eu sudjeluje kao posrednik u prodaji i ne odgovara za točnost cijena objavljenih na internet stranici Travelego.eu jer postoji mogućnost promjene cijena bez prethodne najave od strane Organizatora koncerata ili sportskog događaja.
Travelego.eu ne odgovara za posljedice koje bi mogle nastupiti uslijed otkazivanja ili drugih promjena koncerata ili sportskih događaja, a za koje je odgovoran sam Organizator.
Kod otkazivanja ili drugih promjena kod održavanja koncerata ili sportskih događaja od strane Organizatora Travelego.eu će kupcu ponuditi opcije koje odobri sam Organizator (povrat novaca ukoliko Organizator odobri povrat ili Voucher za zamjenu neke druge usluge ili ulaznice koju odobri Organizator).

U slučaju otkazivanja ili drugih promjena koncerata ili sportskih događaja, kod odobrenja povarata novaca od strane Organizatora, Travelego.eu će povrate izvršavati po povratu uplate od strane Organizatora.
U slučaju otkazivanja ili drugih promjena koncerata ili sportskih događaja, kod odobrenja Vouchera od strane Organizatora, Travelego.eu će Vouchere proslijediti kupcu aranžmana.

U slučaju da je ulaznica predana Kupcu, da bi ostvario povrat ili izdao Voucher, Kupac ulaznicu mora vratiti preporučenom pošiljkom na adresu Travelego d.o.o., Zagrebačka 30, 42000 Varaždin.

NAPOMENA: Sukladno članku 86. stavak 1., točka 12. Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora na daljinu (povrata novca) s obzirom da je predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.

7. IZMJENA UGOVORENE CIJENE ARANŽMANA

Izmjena ugovorene cijene aranžmana Travelego.eu ima pravo povisiti ako je povećanje cijene isključivo posljedica promjene:

 cijene ulaznica za koncert ili sportske događaje, a što donosi sam Organizator
 cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije u minimalnom iznosu 3%
 visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene Ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe i naknade koje su nastale u izvršenju aranžmana
 deviznih tečajeva koji su relevantni za aranžman

Travelego.eu ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana i o tome mora Kupca obavijestiti najkasnije 10 dana od promjene. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ako Travelego.eu u pismenoj formi (emailom ili kroz profil Kupca) obavijesti Kupca na jasan i razumljiv način uz izračun i obrazloženje tog povećanja.
Kupac može prihvatiti nove uvjete ali ih mora potvrditi pismenim putem ili ih može odbiti.
Ukoliko Kupac ne pristane na izmjenjene uvjete ugovora iz ovog članka Općih uvjeta, Travelego.eu dužan je vratiti uplaćeni iznos Kupcu u roku 14 dana bez zadržavanja troškova.

Izmjena ugovorene cijene aranžmana Travelego.eu ima pravo povisiti ukoliko:

 je došlo do objave pogrešne cijene aranžmana, a kupac je izvršio uplatu po pogrešno objavljenoj cijeni

U ovom slučaju Travelego.eu će kupcu ponuditi da izvrši doplatu za realizaciju aranžmana ili će ponuditi povrat 100% iznosa.

7.1 IZMJENA UGOVORENE CIJENE ARANŽMANA ZA ŠKOLSKA JEDNODNEVNA I ŠKOLSKA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA

Izmjena ugovorene cijene aranžmana Travelego.eu ima pravo povisiti ako:

 je došlo do smanjenja broja putnika od traženog/ponuđenog na ponudi koja je prihvaćena
 je došlo do povećanja kalkulativnih elemenata u minimalnom iznosu 3% od dana prihvaćanja ponude (cijena goriva, cestrina, smještaj...)
 ponuda nije prihvaćena do datuma važenja ponude

7.2 IZMJENA PONUĐENE CIJENE ARANŽMANA ZA KONCERTNE ARANŽMANE I BOOKING

Izmjena ponuđene cijene aranžmana Travelego.eu ima pravo povisiti ako:

 ponuda nije prihvaćena do datuma važenja ponude
je došlo do povećanja kalkulativnih elemenata u minimalnom iznosu 3% od dana prihvaćanja ponude (cijena goriva, cestrina, smještaj...)

8. UVJETI PLAĆANJA I KUPNJE ARANŽMANA

Za svaki aranžman uvjeti plaćanja navedeni su zasebno te su navedeni na stranici aranžmana.

9. OTKAZIVANJE ARANŽMANA OD STRANE TRAVELEGO.EU

Travelego.eu može raskinuti Ugovor o putovanju prije početka putovanja i Kupcu u cijelosti vratiti sva primljena plaćanja, bez obveze naknade štete Kupcu, ako je broj osoba koje su prijavljene za putovanje manji od najmanjeg broja navedenog u Ugovoru ili programu putovanja koji je sastavni dio predugovorne informacije i ako obavijesti Kupca o raskidu Ugovora unutar navedenog roka:

 20 dana prije početka putovanja koja traju 6 i više dana
 7 dana prije početka putovanja koja traju od 3 do 5 dana
 48 sati prije početka putovanja koja traju kraće od 2 dana

Travelego.eu može otkazati putovanje i zbog više sile, odnosno zbog neuobičajenih ili nepredvidljivih događaja, na koje nema utjecaja niti ih je bio u mogućnosti izbjeći. Pod višom silom se ne podrazumijeva prebukiranje, ali zato uključuje državne uredbe, štrajkove, ratove ili krizne situacije slične ratovima, epidemije, prirodne katastrofe i sl. Ako Travelego.eu prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti Travelego.eu prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odustajanja, Travelego.eu se obvezuje vratiti putniku uplaćeni iznos. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji je putniku ponuđen, Travelego.eu smatra novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema Travelego.eu s bilo kojeg pravnog odnosa koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.

Ako Travelego.eu nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, Travelego.eu može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pisani pristanak putnika, Travelego.eu može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od Travelego.eu za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja, u odnosu na sklopljeni Ugovor o putovanju.

Travelego.eu je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, bile opravdan razlog za Travelego.eu da ne sklopi ugovor. U tom slučaju Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Travelego.eu zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (gužve na granicama, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Travelego.eu ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Travelego.eu ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile tijekom putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na nastalu situaciju.

Travelego.eu je ovlašten jednostrano otkazati putovanje bez dodatnog obrazloženja putniku, bez obveze naknade štete putniku. Putnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa.

10. OTKAZ ARANŽMANA OD STRANE NARUČITELJA KADA KUPAC NEMA UPLAĆENO OSIGURANJE OD OTKAZA

Sukladno Općim uvjetima te Zakonu o pružanju usluga u turizmu te Zakonu o zaštiti potrošaća skrećemo pozornost kupcu da za kupljeni putnički aranžman ili ulaznice NEMA pravo jednostranog raskida kupnje (Zakon o zaštiti potrošača, Čl. 79, st 12.)!

Zahtjeve za otkazivanje aranžmana može se izvršiti isključivo putem zahtjeva za otkazivanjem koji se vrši putem Vašeg korisničkog profila, unutar svake narudžbe. Zahtjeve za otkazivanje aranžmana putem maila nećemo uzeti u obzir ni kod potvrde datuma za izračun iznosa za povrat.
Nakon što zaprimimo Vaš zahtjev za otkazivanjem cijele ili dijela narudžbe izraditi ćemo obračun iznosa za povrat te Vam ga poslati mailom. Nakon što zaprimite obračun isti je potrebno potvrditi povratno mailom.
NAPOMENA: Vaša narudžba ili dio narudžbe je otkazan tek nakon što nam potvrdite obračun iznosa za povrat!

U nastavku su opisani obračuni iznosa za povrat sukladno dolje nevedenim postocima.

10.1 Otkazivanje aranžmana koji su plaćeni u cijelosti

Ukoliko naručitelj želi otkazati svoju rezervaciju mora to učiniti putem svog korisničkog profila. Datum prijema zahtjeva otkazivanja putem korisničkog profila predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema ljestvici koja slijedi:
Za aranžmane kupljene do 25.04.2024. / BEZ ULAZNICE
Za aranžmane (koncerti, sportski događaji, predstave, izložbe...) uplaćene u cijelosti ukoliko aranžman ne uključuje ulaznicu, povrat se obračunava prema slijedećim uvjetima:

 za otkaz do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 30% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 29 dana do 22 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 40% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 21 dana do 15 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 50% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 14 dana do 8 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 80% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 7 dana prije dana putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% vrijednosti aranžmana

Za aranžmane kupljene do 25.04.2024. / SA ULAZNICOM
Za aranžmane (koncerti, sportski događaji, predstave, izložbe...) uplaćene u cijelosti ukoliko aranžman uključuje ulaznicu, povrat se obračunava prema slijedećim uvjetima:

 za otkaz do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 5% vrijednosti aranžmana + iznos ulaznice
 za otkaz od 29 dana do 22 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 15% vrijednosti aranžmana + iznos ulaznice
 za otkaz od 21 dana do 15 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 20% vrijednosti aranžmana + iznos ulaznice
 za otkaz od 14 dana do 8 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 25% vrijednosti aranžmana + iznos ulaznice
 za otkaz od 7 dana prije dana putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% vrijednosti aranžmana

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za aranžmane kupljene od 26.04.2024. / BEZ ULAZNICE
Za aranžmane (koncerti, sportski događaji, predstave, izložbe...) uplaćene u cijelosti ukoliko aranžman ne uključuje ulaznicu, povrat se obračunava prema slijedećim uvjetima:

 za otkaz do 45 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 30% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 44 dana do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 50% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 29 dana do 21 dan prije putovanja Travelego.eu zadržava 80% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 20 dana prije dana putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% vrijednosti aranžmana

Za aranžmane kupljene od 26.04.2024. / SA ULAZNICOM
Za aranžmane (koncerti, sportski događaji, predstave, izložbe...) uplaćene u cijelosti ukoliko aranžman uključuje ulaznicu, povrat se obračunava prema slijedećim uvjetima:

 za otkaz do 45 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 30% vrijednosti aranžmana (bez ulaznice) + iznos ulaznice
 za otkaz od 44 dana do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 50% vrijednosti aranžmana (bez ulaznice) + iznos ulaznice
 za otkaz od 29 dana do 21 dan prije putovanja Travelego.eu zadržava 80% vrijednosti aranžmana (bez ulaznice) + iznos ulaznice
 za otkaz od 20 dana prije dana putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% vrijednosti aranžmana

Za aranžmane kupljene od 26.04.2024. / SA ULAZNICOM I SMJEŠTAJEM
Za aranžmane (koncerti, sportski događaji, predstave, izložbe...) uplaćene u cijelosti ukoliko aranžman uključuje ulaznicu i smještaj, povrat se obračunava prema slijedećim uvjetima:

 za otkaz do 45 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 50% vrijednosti aranžmana (bez ulaznice) + iznos ulaznice
 za otkaz od 44 dana do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 65% vrijednosti aranžmana (bez ulaznice) + iznos ulaznice
 za otkaz od 29 dana do 21 dan prije putovanja Travelego.eu zadržava 80% vrijednosti aranžmana (bez ulaznice) + iznos ulaznice
 za otkaz od 20 dana prije dana putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% vrijednosti aranžmana

Za ostale putničke aranžmane uplaćene u cijelosti te karticama na rate povrat se obračunava prema slijedećim uvjetima:

 za otkaz do 45 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 30% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 44 dana do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 50% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 29 dana do 21 dan prije putovanja Travelego.eu zadržava 80% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 20 prije putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% vrijednosti aranžmana

U slučaju otkaza od strane naručitelja, sukladno Općim uvjetima Organizatora te Općim uvjetima Travelego.eu točka 6., ulaznica ostaje u vlasništvu kupca.
U slučaju da naručitelj nije u mogućnosti iskoristiti kupljeni aranžman, može u svoje ime prijaviti drugog putnika bez dodatnih troškova, osim ako je potrebna repersonalizacija ulaznice što se naplaćuje prema uvjetima aranžmana.
U slučaju otkaza od strane naručitelja i povrata prema navedenim uvjetima, kupac kupljenu ulaznicu može preuzeti uz prethodni dogovor sa Travelego.eu.
U slučaju otkaza od strane naručitelja, Travelego.eu će u roku 14 dana, od dana potvrde za otkazivanjem, izvršiti povrat pripadajućeg iznosa.
U iznos povrata ne ulaze doplate i osiguranja koje je kupac uplatio.
U slučaju posebnih uvjeta Organizatora prilikom kupnje ulaznica, Travelego d.o.o. može za otkazivanje aranžmana s ualznicom primjeniti uvjete otkazivanja bez ulaznice.

10.2 Otkazivanje aranžmana koji se plaćaju na rate te nisu plaćeni u cijelosti

Za sve aranžmane koji se uplaćuju na rate te nisu u cijelosti uplaćeni vrijede slijedeći uvjeti: - ovi uvjeti ne vrijede za uplate na rate izvršene karticama

 za otkaz do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 50% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 29 dana do 22 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 60% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 21 dana do 15 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 70% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 14 dana do 8 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 80% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 7 prije putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% uplaćenog iznosa

U slučaju da kupac kupuje aranžmane plaćanjem na rate (internet bankarstvom/virmanom) te ne uplati ukupan iznos aranžmana u roku 90 dana od prve uplate ili 20 dana prije početka putovanja (ovisno koji uvjet nastupa prije) Travelego.eu ima pravo smatrati navedenu narudžbu kao otkazanu od strane kupca te će za povrat primjeniti Opće uvjete Otkaza putovanja od strane kupca s plaćanjem na rate!
U ovom slučaju ulaznica ostaje u vlasništvu Travelego.eu.

10.3 Otkazivanje školskih (jednodnevnih i višednevnih) aranžmana koji su u potpunosti uplaćeni - BEZ OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA

PUTOVANJE JE UPLAĆENO U CIJELOSTI
Za školske (jednodnevne i višednevne) aranžmane uplaćene u cijelosti te karticama na rate povrat se obračunava prema slijedećim uvjetima:

 za otkaz do 45 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 30% vrijednosti aranžmana
 za otkaz od 44 dana do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 50% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 29 dana do 21 dan prije putovanja Travelego.eu zadržava 80% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 20 dana prije putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% uplaćenog iznosa

NAPOMENA:
• Ugovaratelji su se dužni držati uputa i termina plaćanja navedenih u Ugovoru ili ponudi/programu putovanja
• U slučaju otkazivanja školskog (jednodnevnog ili višednevnog) putovanja Travelego d.o.o. zadržava Travelego d.o.o. zadržava iznos akontacije
• U slučaju otkazivanja školskog (jednodnevnog ili višednevnog) putovanja Travelego d.o.o. zadržava pravo povećanja cijene ostalim putnicima

10.4 Otkazivanje školskih (jednodnevnih i višednevnih) aranžmana koji se plaćaju na rate te nisu plaćeni u cijelosti - BEZ OSIGURANJA OD OTKAZA PUTOVANJA

PUTOVANJE NIJE UPLAĆENO U CIJELOSTI
Za školske (jednodnevne i višednevne) aranžmane koji se uplaćuju na rate te nisu u cijelosti uplaćeni vrijede slijedeći uvjeti: - ovi uvjeti ne vrijede za uplate na rate izvršene karticama

 za otkaz do 45 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 60% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 44 dana do 30 dana prije putovanja Travelego.eu zadržava 70% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 29 dana do 21 dan prije putovanja Travelego.eu zadržava 80% uplaćenog iznosa
 za otkaz od 20 dana prije putovanja do početka putovanja Travelego.eu zadržava 100% uplaćenog iznosa

NAPOMENA:
• Ugovaratelji su se dužni držati uputa i termina plaćanja navedenih u Ugovoru ili ponudi/programu putovanja
• U slučaju otkazivanja školskog (jednodnevnog ili višednevnog) putovanja Travelego d.o.o. zadržava Travelego d.o.o. zadržava iznos akontacije
• U slučaju otkazivanja školskog (jednodnevnog ili višednevnog) putovanja Travelego d.o.o. zadržava pravo povećanja cijene ostalim putnicima

10.5 Otkazivanje školskih (jednodnevnih i višednevnih) aranžmana koji su u potpunosti uplaćeni - UKLJUČENO OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Za školske (jednodnevne i višednevne) aranžmane uplaćene u cijelosti te karticama na rate povrat se obračunava prema slijedećim uvjetima:

 u slučaju otkazivanja putovanja potrebna je liječnička dokumentacija da putnik nije iz zdravstvenih razloga mogao prisustvovati putovanju te koja se predaje osiguranju
 u slučaju važeće liječničke dokumentacije osiguravajuća kuća vraća 90% iznosa aranžmana (u iznos povrata ne ulazi iznos police osiguranja i ostale doplate koje nisu uključene u cijenu aranžmana), a prema uvjetima otkaza aranžmana

NAPOMENA:
• U slučaju otkazivanja školskog (jednodnevnog ili višednevnog) putovanja Travelego d.o.o. zadržava pravo povećanja cijene ostalim putnicima

10.6 Otkazivanje školskih (jednodnevnih i višednevnih) aranžmana koji se plaćaju na rate te nisu plaćeni u cijelosti - UKLJUČENO OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Za školske (jednodnevne i višednevne) aranžmane koji se uplaćuju na rate te nisu u cijelosti uplaćeni vrijede slijedeći uvjeti: - ovi uvjeti ne vrijede za uplate na rate izvršene karticama

u slučaju otkazivanja putovanja potrebna je liječnička dokumentacija da putnik nije iz zdravstvenih razloga mogao prisustvovati putovanju te koja se predaje osiguranju
 u slučaju važeće liječničke dokumentacije osiguravajuća kuća vraća 90% uplaćenog iznosa (u iznos povrata ne ulazi iznos police osiguranja i ostale doplate koje nisu uključene u cijenu aranžmana), a prema uvjetima otkaza aranžmana

NAPOMENA: U slučaju otkazivanja školskog (jednodnevnog ili višednevnog) putovanja Travelego d.o.o. zadržava pravo povećanja cijene ostalim putnicima

11. OTKAZ ARANŽMANA OD STRANE NARUČITELJA KADA KUPAC IMA UPLAĆENO OSIGURANJE OD OTKAZA

Travelego.eu nudi uz kupnju aranžmana i kupnju Putnog osiguranja te Osiguranja od otkaza putovanja. Ono mora biti odabrano kod rezervacije aranžmana i naknadna doplata za osiguranje od otkaza nije moguća.
Valjane razloge za otkaz putovanja određuje osiguravajuće društvo sukladno uvjetima osiguranja. Uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paket-aranžmana i neće biti vraćeni, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.
Uplatom Putnog zdravstvenog osiguranja te Osiguranja od otkaza Kupac potvrđuje da je pročitao, da je upoznat te da je suglasan sa Uvjetima Osiguravatelja te da ih neopozivo prihvaća!

 Uvjeti Osiguravatelja mogu se naći na slijedećoj poveznici: Generali Uvjeti paketa putnog osiguranja

Europ Assistance Dežurni telefon u slučaju nezgode: 00361 458 44 36 / info telefon 00385 1 4600 400

12. OTKAZIVANJE ARANŽMANA U SLUČAJU IZVANREDNIH OKOLNOSTI

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredištu.
Kako bi ovaj uvjet bio važeći potrebna je odluka Ministarstva zemlje u koju se putuje te Ministarstva Republike Hrvatske o zabrani putovanja u destinaciju.
Ovaj uvjet ne vrijedi u slučaju globalnog ili dijelomičnog izvanrednog stanja poput pandemija i sl., a u tom slučaju vrijediti će uvjeti koje donese Vlada RH.

13. OTKAZIVANJE KUPLJENIH ULAZNICA

U slučaju kupnje samo ulaznica za određeni event koji su u prodaji putem Travelego.eu, a za koji je Travelego.eu distibuter ulaznica, Kupac nema pravo na povrat, a Sukladno Zakon o zaštiti potrošača, Čl. 79, st 12.

14. ZAMJENA KUPLJENIH ARANŽMANA

Zamjena kupljenog aranžmana sa zahtjevom od strane kupca, a koji uključuje ulaznicu za koncert ili sportski događaj, nije moguća obzirom da jednom kupljena ulaznica u sklopu aranžmana Više nije u vlasništvu Travelego.eu.

15. OBAVIJEST O PUTOVANJU I PUTNA DOKUMENTACIJA

Svi Putnici dužni su pratiti stranice aranžmana na www.travelego.eu 2-3 dana prije polaska obzirom da će se sve obavijesti objavljivati na stranici aranžmana.
Svi Putnici obavezni su na polazak donijeti Vouchere koje su zaprimili prilikom kupnje aranžmana. Bez Vouchera Putniku neće biti dopušteno putovanje.
Putnik je dužan na putovanje ponijeti važeči putni dokument (osobna iskaznica ili putovnica, ovisno o pravilima i Zakonima u koje zemlje se putuje).
U slučaju da Putnik na prelasku granice nema važeći putni dokument te mu carinska policija ne dopušta ulazak u zemlju, putovanje će se nastaviti bez tog putnika, a Kupac nema pravo na povrat nikakvih troškova.
U slučaju da Putnik na prelasku granice nema važeći putni dokument te mu carinska policija ne dopušta ulazak u zemlju, a u tom slučaju dođe do kašnjenja, dodatnih troškova za Travelego.eu ili ostale putnike ili dođe do prekida putovanja, za sve nastale troškove odgovara sam Putnik

16. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Udobnost, prehrana, sadržaj smještajne jedinice kao i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pisanu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dana bilo od strane djelatnika Travelego.eu ili neke treće osobe. Ukoliko putnik koristi trokrevetnu ili višekrevetnu sobu u hotelu, hotelijer najčešće daje dvokrevetnu sobu s pomoćnim ležajem. Kvaliteta pomoćnog (dodatnog) ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Travelego.eu ni u kom slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja, te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga.

17. SMJEŠTAJ U SOBE

Raspored u sobama/apartmanima određuje recepcija smještajnog objekta u mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u objektu koji je opisan u katalogu i cjeniku. Ulazak u sobu najčešće nije moguć prije 15:00 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se najčešće mora napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 19:00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne jedinice donosi samostalno smještajni objekt i Travelego.eu nema utjecaja na istu.

18. PRIJENOS ARANŽMANA NA DRUGOG PUTNIKA

Ako Putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Travelego.eu zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod nekih koncerata ili sportskih događaja Organizator uvjetuje personalizaciju ulaznica pa će se sukladno uvjetima i iznosu koji odredi Organizator, nadoplatiti repersonalizacija ulaznica.

19. PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA

Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena putna osiguranja: putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, kao i da su Putniku stavljena na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno prilikom rezervacije aranžmana, pri čemu Travelego.eu djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, moguće je ugovoriti samo uz putno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, a ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju te ga nije moguće ugovoriti naknadno.
Kupac prilikom rezervacije aranžmana ima mogunost upisati podatke putnika (imena i prezimena putnika te datume rođenja), a koji su nam potrebni za izradu polica osiguranja koje je Kupac odabrao. Promjena osiguranika moguća je najkasnije do 5 dana prije polaska. U slučaju da dođe do promjene putnika nakon tog termina, Travelego.eu nije odgovoran u slučaju nezgode putnika koji je zamijenio osiguranika.
Iznos Putnog zdravstvenog osiguranja i Osiguranja od otkazivanja aranžmana naveden je prilikom narudžbe u košarici te se može razlikovati od aranžmana do aranžmana, a uključuje iznos osiguranja i naknadu za izradu police osiguranja.

Uvjeti paketa putnog zdravstvenog osiguranja
Pokrića putnog zdravstvenog osiguranja
Informacije Ugovaratelju
Obavijest o zaštiti privatnosti

Europ Assistance Dežurni telefon u slučaju nezgode: 00361 458 44 36 / info telefon 00385 1 4600 400

20. REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga (hotelu, apartmanu i slično, prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Travelego.eu neće razmatrati reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik mora potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem obrasca za Reklamacije i prigovore na internet stranici Travelego.eu ili poštom na adresu: Travelego d.o.o., Zagrebačka 30, 42000 Varaždin, odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismene reklamacije djelatniku agencije Travelego.eu. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Travelego.eu takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Travelego.eu je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Travelego.eu nije odgovoran za reklamacije koje se odnose na vremensku prognozu, čekanje na cesti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, gužvi na granicama ili pak čekanja na ulaz u gradove ili objekte koji se posjećuju. Putnik će prije putovanja biti obavješten o svim cijenama fakultativnih izleta i ulaznica te ima slobodnu volju napraviti rezervaciju preko agencije, organizatora putovanja ili sam u svojoj organizaciji. Niti jedan izlet nije obavezan, ovisi isključivo o volji putnika te Travelego.eu nije dužna objašnjavati svoje troškove koje je imala pri rezervaciji ulaznica, izleta, lokalnog vodiča, vremenu koje djelatnik agencije provede rezervirajući navedene objekte on line ili kontaktirajući lokalnog agenta za rezervacije objekata ili izleta. Nadalje, prilikom rezervacije, email adresu koju upisujemo u sistem, upisujemo samo po nositelju ugovora o putovanju/račun te nismo u mogućnosti unijeti sve email adrese za sve putnike, jer sustav to ne podržava. Sve najave za izlete ili bilo kakave druge posebnosti za putovanje od strane putnika, Travelego.eu će zaprimati samo pismenim putem i isto tako pismenim putem potvrđivati.

 VAŽNA NAPOMENA: Svaki putnik/nositelj Ugovora prigovor podnosi zasebno te Travelego.eu neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

Za slobodno vrijeme putnika tijekom programa, putnik je slobodan koristiti to vrijeme za vlastite programe, te voditelj putovanja nije dužan provoditi vrijeme s putnicima. Prilikom individualnog posjeta koncertu, sportskom događaju, muzeju i sl., voditelj grupe ne vodi grupu unutar istog. Ulaznice ne uključuju pratnju voditelja putovanja, osim ako drugačije nije naznačeno i plaćeno. Tijekom programa, moguća je izmjena reda obilaska lokaliteta i fakultativnih usluga kako bi usluge bile izvršene na najbolji mogući način i u cijelosti, a ovise o zainteresiranosti putnika. Ukoliko se putnici žele odvojiti od grupe kako bi vrijeme koristili za vlastite programe, slobodni su to učiniti uz prethodnu najavu voditelju putovanja. Ukoliko putnici kasne na grupni dogovor s grupom i voditeljem putovanja, a kako ostatak ne bi bio zakinut za ispunu programa, grupa ih nije obavezna čekati.

Online casino i Danmark er reguleret af strenge love. Spil dine favoritspil på casinoer på nettet i Danmark.

Pri turističkim aranžmanima te ostalim turističkim uslugama, gdje je lijepo odnosno prikladno vrijeme bitan uvjet za realizaciju programa (putovanja brodom i sl.), odustajanje/odstupanje od ugovora zbog slabijeg odnosno neprikladnog vremena valjan je razlog za odustajanje od ugovora zbog izvanrednih okolnosti. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat dio uplaćenog iznosa neiskorištenog dijela usluge ili na prijenos dijela neiskorištenog uplaćenog iznosa na drugi termin polaska. Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tijekom realizacije programa. U tim primjerima, putnicima može garantirati usluge u promijenjenom obliku, ovisno na postojeće mogućnosti.

21. OBVEZE TRAVELEGO.EU

Travelego.eu je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Travelego.eu je dužan Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Travelego.eu će sve navedene obveze iz svojih programa/aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. Uz svu našu pažnju, na destinaciji/putovanju moguć je tzv. overbooking u hotelu/prijevozu/restoranu te će Travelego.eu nastojati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o mogućnostima. Travelego.eu će pomoći Putniku u teškoćama, pogotovo u dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske komunikacije te pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Travelego.eu može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova. Travelego.eu je dužan snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3 noćenja po Putniku kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu. Putnik ima pravo na sniženje cijene/naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.

22. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima, odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih Putnika u korištenju usluga Travelego.eu. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Travelego.eu.
Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja (ne sluša upute voditelja putovanja, koristi vulgarne riječi, remeti mir ostalih putnika, kasni na polazak, dolazi na putovanje u alkoholiziranom stanju...) Travelego.eu, osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje za tog putnika, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Travelego.eu nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u navedenom slučaju opisanom u prethodnom stavku Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Travelego.eu o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev Putnika Travelego.eu je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

23. KUPNJA ARANŽMANA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA PUTOVANJA

Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Travelego.eu d.o.o. nastupa kao posrednik, Travelego.eu d.o.o. ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima njie odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Travelego.eu zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na programu putovanja. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog organizatora putovanja. Potpisivanjem ugovora ugovaratelj/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

24. POKLON BON

Poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, numeriran je jedinstvenim brojem prilikom izdavanja. Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje korisnik. Poklon bon moguće je iskoristiti za putovanje po izboru iz ponude agencije Travelego.eu. Iznos na poklon bonu važeći je do datuma istaknutog na poklon bonu, nakon isteka roka iznos na poklon bonu nije moguće iskoristiti. Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na poklon bonu. Uplatom iznosa za kupnju Poklon bona smatra se da je Kupac upoznat s Općim uvjetima te da ih prihvaća.

25. POPUST KOD

Kod kupnje aranžmana Kupac može iskoristiti Popust kod, radi umanjenja cijene.
Kako bi dobili Popust kod potrebno je biti registriran na našoj stranici sa upisanim datumom rođenja.

26. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I JAMČEVNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Travelego.eu ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje. Također ima sklopljen ugovor o jamčevnom osiguranju koje omogućava putniku neposredno ostvarenje prava na naknadu štete ili povrat troškova proizašlih iz izostajanja putovanja ili povratka u mjesto polaska, a sve zbog platne nemogućnosti ili stečaja ovog organizatora putovanja
Podaci o osiguravatelju su navedeni na svakom pojedinačnom Ugovoru o putovanju, kao i broj police osiguranja te kontakt osiguravatelja.

Osiguranje od odgovornosti - Broj police/ugovor
Osiguranje jamčevine - Broj police/ugovor
Generali osiguranja d.d., Bani 110, 10010, tel.+385 1 46 00 400

27. ZAŠTITA OSOBIH PODATAKA

Travelego.eu se obavezuje da će poštovati privatnost svih svojih putnika te prikuplja samo nužne podatke o putnicima potrebne za izvršenje putovanja. Svi se podaci o putnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Travelego.eu i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Ovi se podaci mogu, uz privolu putnika, koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka agencije, a Putnik se uvijek može samostalno isključiti iz marketinških aktivnosti. Travelego.eu se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Potpunu Izjavu o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje.
Prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac potvrđuje da je pročitao Izjavu o zaštiti podataka.

28. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 01. prosinca 2020. i isključuju sve dosadašnje uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim aranžmanima kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu:

 NN 130/2017 koji je u primjeni od 27. prosinca 2017. - Zakon o pružanju usluga u turizmu
 NN 25/2019 koji je u primjeni od 06. ožujka 2019. - Zakon o izmjenama Zakona o pružanja usluga u turizmu
 NN 98/2019 koji je u primjeni od 04. listopada 2019. - Zakon o izmjenama Zakona o pružanja usluga u turizmu 
 NN 42/2020 koji je u primjeni od 08. travnja 2020. - Zakon o izmjenama Zakona o pružanja usluga u turizmu 

Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Nya spel släpps regelbundet på Svenska online casinon. Casino online är tillgängligt dygnet runt.

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.
Alternativno rješavanje sporova vezanih za ugovor, o ovlaštenim tijelima za alternativno rješavanje sporova kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje tih sporova, sukladno odredbama posebnog zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Podaci o trenutno notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: http://potrosac.mingo.hr/hr/potrosac/clanak.php?id=12645
Platforma za mrežno rješavanje potrošačkih sporova dostupna je na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u objavljanju i pružanju usluga u turizmu:
Državni inspektorat Turistička inspekcija Šubićeva 29, 10000 Zagreb. E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Varaždin 01.01.2022.

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn


För vissa män kan Viagra receptfritt vara ett livsförändrande läkemedel som återställer deras förmåga att njuta av ett tillfredsställande sexliv.